הרצאה: מה בין מיסטיקה לרוחניות?

ההרצאה מסבירה את המושגים, על המשיק והמבדיל ביניהם ובכלל, מבהירה מושגים בעולם המיסטי והרוחני.

מיידע ומעשיר...